Директорлар кеңесі

Ішкі Аудит Қызметі
Корпоративтік хатшының Офисі
«Комплаенс» қызметі
Омбудсмен

Басқарма Төрағасы

Экономика және қаржы жөніндегі тең басқарушы директор

«Стратегиялық Жоспарлау және Экономикалық Талдау» департаменті

«Бухгалтерлік және Салық Есебі» департаменті

«Қазынашылық және Корпоративтік Қаржы» департаменті

«Активтерді Қайта құру және Сату» департаменті

«Генерация және Отын» департаменті

«ЖЭК және Тарату» департаменті

«Өндірістік Тиімділік» департаменті

«Күрделі Құрылыс және Жөндеулерді Басқару» департаменті

«Цифрлық Трансформация» Офисі

«Ақпараттық Технологиялар» департамент

Басқарма Төрағасының Аппараты
«Адам Ресурстарын Басқару» департамент
«Еңбекті және Қоршаған Ортаны Қорғау» департаменті
Әкімшілік департаменті
«Қауіпсіздік» департаменті

Басқарма Төрағасы

Сауда Үйі

«Нарықты Дамыту» департамент

«Жобалар Портфелін басқару" Офисі

«Инвестициялық Талдау» департаменті

«Тәуекел Менеджменті және Ішкі Бақылау» департаменті

«Құқықтық Қамтамасыз ету» департаменті

«Корпоративтік Басқару және Орнықты Даму» департаменті

«Сатып алуды және Қорларды Басқару» департаменті

«Баға Маркетингі және Санаттарды Басқару» департаменті