Елеулі фактілер туралы ақпарат (Директорлар кеңесінің шешімдері туралы)