АҚ «Самұрық-Энерго» құрылымы

Директорлар кеңесі

«Ішкі Аудит» Қызметі
«Комплаенс» қызметі
Омбудсмен
Корпоративтік хатшы офисі

Басқарма Төрағасы

«Стратегия и Экономикалық талдау» департаменті

«Бухгалтерлік және Салық есебі» департаменті

«Қазынашылық және Корпоративтік қаржы» департаменті

«Генерация және Отын» департаменті

«ВИЭ және Тарату» департаменті

«Энергия тиімділігі, Инновациялық даму және Экологиялық қауіпсіздік» департаменті

Инвестициялар жөніндегі тең бас директор

Жобалау офисі

«Нарықты талдау және дамыту» департаменті

«GR және Заңнамалық бастамалар» департаменті

«IT және Бизнес Архитектура» департаменті

«Құқықтық қамтамасыз ету» департаменті

«Корпоративтік басқару және Орнықты даму» департаменті

«Активтерді басқару» департаменті

«Сатып алуды басқару» департаменті

«Тәуекел менеджменті және Ішкі бақылау» департаменті

Әкімшілік департаменті

«Адам Ресурстарын Басқару» департамент
Басқарма Төрағасының Аппараты
«Қауіпсіздік» департаменті
«Еңбекті қорғау» департаменті