Даму стратегиясы

Дамудың стратегиялық бағыттары және Қоғам мақсаттары:

Электр энергиясы мен көмірдің сенімді жеткізілуін қамтамасыз ету және ОЭЖ – нің тұрақтылығын қолдау

Акционерлер мүддесін қорғау және Қоғам акцияларын алғашқы рет табысты орналастыру (Халықтық IPO);
Холдингтің қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету;
Холдинг активтерінің құрылымын оңтайландыру;
Коммерциялық жобаларға қатысу.

Әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету;
Өндірістік жарақаттануды жою;
Қоршаған ортаны қорғау.

Қоғамның миссиясы, пайымдауы және Құндылықтары

Миссия:

Акицонерлер үшін бағаны құру, орнықты даму қағидаттарын басшылыққа ала отырып, энергия ресурстарын сенімді жеткізу, жоғары технологиялық даму жолымен өсетін сұранысты қанағаттандыру.

Пайымдау:

Тиімді жоғары технологиялық операциялық энергетикалық компания – Қазақстан энергетикасының көшбасшысы.

Стратегиялық мақсаттар:

1. Көміртегі ізінің мөлшерін азайту.
2. Өнімділікті арттыру.
3. Таза активтердің құнын ұлғайту.

Құндылықтар:

poster