«Казгидротехэнерго» ЖШС

Иелену үлесі: 100%

samruk-energy.kz

«Казгидротехэнерго» ЖШС — бұл жиынтық қуаты 108 МВт болатын Оңтүстік Қазақстанда жеті шағын СЭС салумен айналысатын компания.

2013 жылғы 4 шілдеде «Қоғамның «Екібастұз ГРЭС-1» ЖШС-ның жарғылық капиталының50% қатысу үлесін және «Казгидротехэнерго» ЖШС-ның жарғылық капиталының100% қатысу үлесін сатып алу туралы» Директорлар кеңесінің шешімі алынды.

«Әлеуметтік жауапкершілік» бағыты аясында қоршаған ортаны қорғау басым («жасыл экономика» стратегиясын іске асыру) болып табылады. Осыған байланысты, «Казгидротехэнерго» ЖШС-ны сатып алу «Самұрық-Энерго» АҚ-ның артықшылығы болып табылады. ЖШС қызметі ЖЭК-ті пайдалана отырып, электр және (немесе) жылу энергиясын өндіру үшін ЖЭК-ті пайдалану жөніндегі объектілерін, дербес техникалық құрылғылары мен олармен өзара байланысты құрылыстарын жобалауға, салуға бағытталған (жобалар – Казгидротехэнергоның 7 шағын СЭС-ін салу).