44626

«Май және майлау» сатып алу санаттық стратегиясын (бұдан әрі – ССС) іске асыру шеңберінде пайдаланылған майды сату бойынша бастама енгізілді. Майды сату «ҚР СТ 3129-2018» Ұлттық стандартына және пайдаланылған майларды жинауды ұйымдастыру рәсімін, сақтау, есепке алу, тапсыру және өткізу тәртібін реттейтін өзге де құжаттарға сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Қордың портфельдік компанияларында пайдаланылған майларды жинауды, сақтауды, есепке алуды, тапсыруды және өткізуді ұйымдастыру тәртібі туралы нұсқаулыққа қойылатын үлгілік талаптарға сәйкес Пайдаланылған майды сату жөніндегі нұсқаулық әзірленді.

 

Бұл бастаманың мақсаты:

- табиғи ресурстарды сақтау;

- қоршаған ортаны ластанудан қорғау;

- қайталама шикізат мәртебесін алатын қалдықтармен қауіпсіз жұмыс істеуді қамтамасыз ету;

- ССС-ті іске асырудан қосымша пайда алу.

 

Пайдаланылған майлармен жұмыс істеу тәртібі мынадай кезеңдерден тұрады:

- топтар бойынша пайдаланылған майларды бөлек жинауды ұйымдастыру;

- құрылымдық бөлімшелердің пайдаланылған майларды уақытша сақтау орындарын жайластыруы;

- пайдаланылған майларды қоймаларға тапсыруды ұйымдастыру;

- пайдаланылған майларды сатуды ұйымдастыру;

- пайдаланылған майды қабылдау/беру есебін жүргізу.

Осы бастаманы енгізудің барлық кезеңінде 375,297 тонна қайта өңдеуге берілді және 20,5 млн.теңге көлемінде экономикалық тиімділікке қол жеткізілді.